به نام اونی که یگانه شاه قلبموقلبتست...

سلام خانوماو آقایون سحر خیزززز...کله صبیتون بخیر!!!

+

گوشیموواسه 4/30کوک کرده بودم نگو صداش یه آهنگ آرومه واز این آرامش بخشا...هی فک میکردم دارم خواب میبینم صدای چیه و اینا...نگو صدای این بوده...

خیر سرم پا شدم که بشینم جغرافی بخونم...امروز دوره اس...دیشب وقت نشد که بخونم...

من برم یه گلی به سر این جغرافی جان نکبتتتتت بگیرم:|

شمام این پستو که خوندید بگیرید بخوابید...

والا

من مخم خرابه!شما دیگه چرا این موقع عینهو جغد بیدارین....

فعلا...

منبع اصلی مطلب : شرشربارون
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کله صب بیداران؟!